Melding nummer 79475

1. Meldingen gjelder

a)

(X)Melding etter personopplysningsloven
( )Melding etter helseregisterloven

b)

(X)Førsteregistrering av melding/gjenregistrering av melding etter tre år
( )Endring av melding nr:
          

c)

Planlagt oppstart for behandlingen av personopplysninger (dd.mm.åååå): 01.12.2016

2. Sensitive personopplysninger

Gjelder meldingen sensitive personopplysninger?
(X)Ja
( )Nei
Oppbevares opplysningene kun i et manuelt personregister?
( )Ja
(X)Nei

3. Kontaktopplysninger - den behandlingsansvarlige virksomheten

Fullstendig navn på virksomheten:
Advokatfirmaet Melø AS       
Organisasjonsnummer:
917761108                     
Postboks, gate/husnummer:
Postboks 1206 Sluppen         
Postnummer:
7462
Poststed:
Trondheim                     
Land:
Norge                         

Daglig ansvar for oppfyllelse av den behandlingsansvarliges plikter er tillagt:

Stillingsangivelse (ikke personnavn):
Daglig leder                                      

4. Eventuell representant (for virksomheter etablert utenfor EU/EØS-området)

Er behandlingsansvarlig virksomhet etablert i Norge eller et annet EØS-land?
(X)Ja
( )Nei

Hvis nei, fyll ut

Fullstendig navn på virksomheten som opptrer som representant:
                              
Organisasjonsnummer:
                              
Postboks, gate/husnummer:
                              
Postnummer:
    
Poststed:
                              
Land:
                              

5. Behandler andre virksomheter opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige?

( )Ja
(X)Nei

Hvis ja, fyll ut

Fullstendig navn/firma                                                                                 

Fullstendig navn/firma                                                                                 

Fullstendig navn/firma                                                                                 

6. Sektor, formål og nærmere beskrivelse

a) Sektor

( )Statlig
( )Fylkeskommunal/kommunal
(X)Privat

b) Formål

( )Fjernsynsovervåkning
( )Helsetjenester
( )Adgangskontroll
( )Helseforvaltning
(X)Klient/kundeadministrasjon
( )Forskning (spesifiser i punkt 6d)
( )Adressering/markedsføring
( )Lovpålagt behandling for stat/kommune/fylkeskommune (spesifiser lovhjemmel i punkt 6c)
( )Personaladministrasjon
( )Annen behandling i det offentlige (spesifiser i punkt 6c)
( )Forsikringstjenester
( )Finansielle tjenester
( )Inkasso
( )Annen behandling i det private (spesifiser i punkt 6c)

c) Nærmere beskrivelse (maks 512 tegn)


Advokatvirksomhet

d) Hvis forskning

Behandles personopplysningene med respondentens samtykke
( )Ja
( )Nei
Planlagt prosjektavslutning (dd.mm.åååå)           
Prosjekttittel (maks 512 tegn)

7. Utlevering av personopplysninger til utlandet

Overføres opplysningene til land utenfor EU/EØS-området?
( )Ja
(X)Nei

Hvis ja

Har utleveringen grunnlag i:
Samtykke fra den registrerte:
( )Ja
( )Nei
EUs standardavtale:
( )Ja
( )Nei
Safe Harbour:
( )Ja
( )Nei

8. Opplysninger om hvor e-postkvittering skal sendes

Datatilsynet skal sende e-postkvitteringen til denne adressen. NB: Kvitteringen må bekreftes av mottaker; bruk derfor en e-postadresse du selv benytter!